Despre noi

  Misiunea noastră

În cei peste 23 de ani, de când trăim în așa zisa democrație, am avut neplăcuta surpriză să constatăm că situația noastră ,a cetățenilor, nu este nici pe departe așa cum se promitea la începutul anilor “90. Politicienii care s-au perindat la putere, fie la nivel central , fie local, au fost cu toții  “mânați în luptă” doar de interesele personale, sau a grupului politic ori de afaceri care i-a promovat.

Nevoile cetățenilor, ale comunității pe care trebuiau s-o reprezinte, nu au existat pentru dânșii, și prin urmare, la final de mandate, bilanțul realizărilor a fost întodeauna extrem de subțire și total nesemnificativ. Iată de ce implicarea cetățenească în treburile administrative nu mai trebuie să se manifeste doar , din 4 în 4 ani, la vot. Este nevoie de o implicare activa, zi de zi, a cetățenilor responsabili , pemtru binele lor și al comunității. O implicare care pune presiune pe autorități determinindu-le să țină seamă de nevoile lor reale  imediate și de perspectivă. Asta presupune semnalarea nevoilor actuale și a celor  viitoare, propunerea de proiecte și/sau soluții, monitorizarea felului în care autoritățile sunt receptive la problemele cetățtenilor si ale comunitatii în ansamblul ei, participarea la ședințele Consiliului Local, legătura cu presa locală și orice alta activitate care poate contribui la atingerea  scopului propus.

Chemăm deci pe concetățenii noștri responsabili și interesați de soarta comunității în care trăim  ,sa se alăture ”Gupului de inițiativăbăispreană”, asociație deschisă ,apolitică și nepatrimonială a cărui scop este monitorizarea permanentă a primarului și a consiliului local, în ce privește actele și activitatea lor.  Să inițiem și să promovăm proiecte și/sau soluții pentru problemele comunității noastre, să participăm la ședințele consiliului local în care, pe ordinea de zi ,sunt probleme, sau proiecte de hotărâri care ne privesc, să semnalam presei locale, mas-mediei, ori de câte ori administrația, nu ține cont de problemele, de propunerile, de proiectele și/sau de soluțiile  care vin din comunitate, determinand-o in acest fel, să aiba, în toate situațiile, atenție maxima , la ce-și dorește comunitatea și cetățenii săi și să acționeze în consecință.